Beskidzka trasa kurierska Jaga-Kora

W latach 1940-1945 na terenie Beskidu Niskiego funkcjonował szlak kurierski.